Ανεπιθύμητα Συμβάματα Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου .Μια νέα κατηγορία επειγουσών καταστάσεων για τον ογκολογικό ασθενή Κ#Σ Ε#Α Γ#Π 15!!

Ανεπιθύμητα Συμβάματα Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου .Μια νέα κατηγορία επειγουσών καταστάσεων για τον ογκολογικό ασθενή

ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ Αντώνιος Παθολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ – Γ.Ν. Ρόδου
Παθολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ – Γ.Ν. Ρόδου