Ανδρικής αιτολογίας υπογονιμότητα του ζευγαριού βεβαιότητες και προβληματισμοί

Ανδρικής αιτολογίας υπογονιμότητα του ζευγαριού βεβαιότητες και προβληματισμοί

Dr ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Ενδοκρινολόγος Α.Ε  Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ενδοκρινολόγος αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ τ. Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου