Ανατομική βάση των αθλητικών κακώσεων στον αναπτυσσόμενο σκελετό Α#Η Γ#Π 17!!

Ανατομική βάση των αθλητικών κακώσεων στον αναπτυσσόμενο σκελετό

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Ορθοπαιδικός Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας Χειρουργικής Ανατομίας Α.Π.Θ.
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας Α.Π.Θ