Ανατομία και χαρακτηριστικά των ομάδων Ψ#Α Ν#Η

Ανατομία και χαρακτηριστικά των ομάδων ΑΓΓΕΛΗ Εμμανουέλα MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη

ΑΓΓΕΛΗ Εμμανουέλα MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ