Αναστολείς PDE-5 στη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας. Και μετά τι Γ#Π 06!!

Αναστολείς PDE-5 στη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας. Και μετά τι

Dr ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη
Ουρολόγος FEBU FECSM αναπληρωτής καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ V