Αναιμία στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Αναιμία στον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΚΑΪΑΦΑ Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια ΑιματολογίαςΑ΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη