Ανάλυση Λίθου και Μεταβολικός Έλεγχος στη Λιθίαση Β#Α Γ#Π 06!!

Ανάλυση Λίθου και Μεταβολικός Έλεγχος στη Λιθίαση

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δήμητρα Σχης Υι Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολη
Σχης Υι Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολη