Αλγόριθμος για την αιτιολογική διάγνωση της υπο- υπερνατριαιμίας Γ#Π 16!!

Αλγόριθμος για την αιτιολογική διάγνωση της υπο- υπερνατριαιμίας

ΛΙΑΜΗΣ Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων