ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακτινογραφία θώρακος Γ#Π 15!!

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακτινογραφία θώρακος

ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Ιωάννης MD Σμχος ΥΙ Πνευμονολογική Κλινική 251 ΓΝΑ Αθήνα
MD Σμχος ΥΙ Πνευμονολογική Κλινική 251 ΓΝΑ Αθήνα