Αθλήματα και Σακχαρώδης Διαβήτης Η πρόκληση της διατροφής Δ#Δ Α#Η

Αθλήματα και Σακχαρώδης Διαβήτης Η πρόκληση της διατροφής

ΧΑΡΙΛΑ Ευαγγελία-Τριανταφυλλιά Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc.Απόφοιτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc.Απόφοιτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Αθηνών