Αγχώδεις Διαταραχές στους Ηλικιωμένους Ψ#Α Γ#Σ Γ#Π 08!!

Αγχώδεις Διαταραχές στους Ηλικιωμένους

Dr ΔΕΓΛΕΡΗΣ Νίκος Νευρολόγος –Ψυχίατρος Assistant Etr. Ψυχοθεραπείας Paris V DBT Ψυχο-Γηριατρική Υπηρεσία Πειραιά -ΕΚΨΥΕ
Νευρολόγος –Ψυχίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Assistant Etr. Ψυχοθεραπείας Paris V DBT Πρόεδρος Κλάδου Ψυχο-Γηριατρικής της ΕΨΕ Ψυχο-Γηριατρική Υπηρεσία Πειραιά -ΕΚΨΥΕ