Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και Σακχαρώδης Διαβήτης Γ#Σ Ν#Η

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και Σακχαρώδης Διαβήτης

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσμείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Νοσμείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη