Έρευνα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στην 7η ΥΠΕ Κρήτης Αποτελέσματα και προβληματισμοί Ν#Η Π#Η

Έρευνα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στην 7η ΥΠΕ Κρήτης Αποτελέσματα και προβληματισμοί

Dr ΜΕΛΑΣ Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης
Διοίκηση Οργανισμών Επιχειρήσεων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο