Έλκη Πίεσης -Κλινική Εκτίμηση Ν#Η Γ#Π 11!!

Έλκη Πίεσης -Κλινική Εκτίμηση

ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Δημήτριος Νοσηλευτής ΜSc PhDc Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα
Νοσηλευτής ΜSc PhDc υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα