Άσκηση στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Α#Η

Άσκηση στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Dr ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ Αντώνιος κλινικός Εργοφυσιολόγος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης Leeds Beckett University UK
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου κλινικός Εργοφυσιολόγος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας της Άσκησης Leeds Beckett University UK