Άσκηση και φυσική δραστηριότητα στον σακχαρώδη διαβήτη Α#Η

Άσκηση και φυσική δραστηριότητα στον σακχαρώδη διαβήτη

ΜΟΥΓΙΟΣ Βασίλειος καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης