Άσκηση και πορεία της μικρολευκωματινουρίας στο Σακχαρώδη Διαβήτη Α#Η

Άσκηση και πορεία της μικρολευκωματινουρίας στο Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αστέριος Καρδιολόγος καθηγητής Αθλητιατρικής ΑΠΘ
Καρδιολόγος καθηγητής Αθλητιατρικής ΑΠΘ