Άπνοιες και νοσογόνος παχυσαρκία- επιλογη θεραπείας δύσκολη απόφαση η δύσκολος ασθενής

Άπνοιες και νοσογόνος παχυσαρκία-
επιλογη θεραπείας δύσκολη απόφαση η δύσκολος ασθενής

ΣΙΩΠΗ Δήμητρα επιμελήτρια ΕΣΥ νοσοκομείο Γ.Ν.Γ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη
επιμελήτρια ΕΣΥ νοσοκομείο Γ.Ν.Γ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη