Άλλες Ενδοκρινολογικές διαταραχές( πλην των Θυρεοειδοπαθειών) από τις Ιντερφερόνες

Άλλες Ενδοκρινολογικές διαταραχές( πλην των Θυρεοειδοπαθειών) από τις Ιντερφερόνες

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού, 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης