COVID-19  και Γρίππη  

COVID-19  και Γρίππη

ΜΕΛΙΔΟΥ Αγγελική
Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ,Θεσσαλονίκη Expert coronavirus and influenza, Coronavirus and influenza disease program ECDC