20 χρόνια θεραπειών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251 ΓΝΑ 

20 χρόνια θεραπειών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251 ΓΝΑ

ΤΑΤΣΗΣ Ηλίας
Ακτινοφυσικός & συνεργάτες Χριστίνα Τιερρή, Σμχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κόκκορης, Ασμχος (ΥΙ) Δημήτριο Καραντάνης, 251 ΓΝΑ Αθήνα