Ἡ Ἐξέλιξη τῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἑλλάδα: Σύντομη Ἱστορική Ἀναδρομή 

 Ἡ Ἐξέλιξη τῆς Ψυχοθεραπείας στήν Ἑλλάδα: Σύντομη Ἱστορική Ἀναδρομή

ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
,Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Αθήνα