Χρόνιο έκζεμα χεριών  

 Χρόνιο έκζεμα χεριών 

ΤΖΕΛΗ Κασσιανή
Πλωτάρχης Ιατρός-Αλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»