Χειρουργική Δωδεκαδακτύλου: Ξεχάστηκε ή ακόμα επιλύει προβλήματα Duodenal surgery:  forgotten or still solving problems   

Χειρουργική Δωδεκαδακτύλου: Ξεχάστηκε ή ακόμα επιλύει προβλήματα Duodenal surgery:  forgotten or still solving problems 

ΦΕΛΕΚΟΥΡΑΣ Ευάγγελος
καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Α χειρουργική κλινική νοαοκομείο ΛΑΪΚΟ ,Αθήνα