Χειρουργική αποκατάσταση Hallux limitus and Rigidus   

Χειρουργική αποκατάσταση Hallux limitus and Rigidus   

ΜΟΥΡΙΚΗΣ Αναστάσιος
MD, MSc, PhD,Ορθοπαιδικός Χειρουργός,Διευθυντής ΕΣΥ, Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΑ “ΚΑΤ”, Αθήνα