Χειρουργικά Επείγοντα ως Αποτέλεσμα Νεοπλασμάτων Ε#Α Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 20!! Κ#Σ

Χειρουργικά Επείγοντα ως Αποτέλεσμα Νεοπλασμάτων

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Μαρία MD PhD Χειρουργός Διευθύντρια Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Α “Ασκληπιείο” Βούλας Αθήνα
MD PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίουΧειρουργός Διευθύντρια Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Α “Ασκληπιείο” Βούλας Αθήνα