Υψηλη Οστεοτομία της Κνημης. Αγγειακός Τραυματισμός  Ηigh tibial osteotomy.  Vascular injury

Υψηλη Οστεοτομία της Κνημης. Αγγειακός Τραυματισμός  Ηigh tibial osteotomy.  Vascular injury

ΚΟΥΛΑΛΗΣ Δημήτριος,, D. Koulalis
MD,Phd, Ορθοπεδικος Assistant Professor 1st Orthopedics Department , University of Athens ,Univ Hospital “ATTIKON”,