Υποτροπή κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου .Θεραπευτική προσέγγιση

Υποτροπή κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου .Θεραπευτική προσέγγιση

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ Δημήτριος
Νευροχειρουργός Επιμ. Α΄ της Ε΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νο- σοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»,Αθήνα