Υποστήριξη Νέων Γυναικών μετά την Θεραπεία για Καρκίνο Μαστού 

Υποστήριξη Νέων Γυναικών μετά την Θεραπεία για Καρκίνο Μαστού 

ΤΣΙΩΝΟΥ Χριστίνα
Μαιευτήρ Γυναικολόγος, Α κλινική Μαστού, ΜΗΤΕΡΑ ,Αθήνα