Υπερτασική Κρίση Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Ε#Α

Υπερτασική Κρίση

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος MD MSc PhD Διευθυντής ΕΣΥΚαρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καβάλας
MD MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθυντής ΕΣΥΚαρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καβάλας