Υπερουριχαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος 

Υπερουριχαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μαρία
Καρδιολόγος FESC, Διευθύντρια Κέντρου Υπέρτασης-one day clinic,Metropolitan General Hospital,Αθήνα,Clinical Hypertension Specialist ESH