Υπέρταση σε Ασθενείς με Μεταμόσχευση Νεφρού. Τρέχοντα Δεδομένα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Υπέρταση σε Ασθενείς με Μεταμόσχευση Νεφρού. Τρέχοντα Δεδομένα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

ΜΑΡΙΝΑΚΗ Σμαραγδη
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια,Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα