Τυποποιημένη σάρωση ισχίου: φυσιολογικά και βασικά παθολογικά ευρήματα   Standarized scanning of the hip: normal and basic pathologic findings 

Τυποποιημένη σάρωση ισχίου: φυσιολογικά και βασικά παθολογικά ευρήματα   Standarized scanning of the hip: normal and basic pathologic findings 

ΦΟΡΤΗΣ Αθανάσιος, Athanasios Fortis,
Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»