Τραυματισμοί χόνδρου: Τι νεότερο? Τα μικροκατάγματα χρειάζονται κάποια βιολογική ενίσχυση?Cartilage Injuries: Is something changing  .Do microfractures need any biologic enhancement

Τραυματισμοί χόνδρου: Τι νεότερο? Τα μικροκατάγματα χρειάζονται κάποια βιολογική ενίσχυση?Cartilage Injuries: Is something changing  .Do microfractures need any biologic enhancement

ΛΙΑΝΤΣΗΣ Αθανάσιος Athanasios Liantsis,
M.D, PhD ,Ορθοπεδικός Γρεβενά, Orthopaedic Surgeon Grevena