Τρίτη Ηλικία. Έχει Μέλλον Ψ#Α Γ#Σ Γ#Π

Τρίτη Ηλικία. Έχει Μέλλον

ΓΕΩΡΓΙΛΑ Ελένη Ψυχολόγος Προσωποκεντρική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΓΝ Πατρών
Ψυχολόγος Προσωποκεντρική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΓΝ Πατρών