Τρέχουσα και Μελλοντική Φαρμακευτική Αντιμετώπιση της Ανοιας

Τρέχουσα και Μελλοντική Φαρμακευτική Αντιμετώπιση της Ανοιας

ΤΣΟΛΑΚΗ Μάγδα
Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη