Το στρες του ογκολογικού ασθενή πριν το χειρουργείο Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 24!! Ψ#Α Ν#Η

Το στρες του ογκολογικού ασθενή πριν το χειρουργείο

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Καθηγητής Χειρουργικής Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη