Το παρελθόν  και το παρόν  των Μοριακών Mεθόδων στην Αιμοδοσία 

Το παρελθόν  και το παρόν  των Μοριακών Mεθόδων στην Αιμοδοσία 

ΤΣΕΛΙΟΥ Παρθενόπη
Διευθύντρια Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, Γ.Ν.Πατρών «Ο Α Γ Ι Ο Σ Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ»