Τι νεότερο στη Γεροντολογία και τη Γηριατρική Γ#Σ Γ#Π 15!!

Τι νεότερο στη Γεροντολογία και τη Γηριατρική

ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ Ιωάννης Αμ. Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
Αμ. Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Αγ. Σάββας”Αθήνα
Πρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας
Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
Εκδότης Περιοδικών “Ιατρική” και “Hellenic Surgical Oncology”