Ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. Τόσο παλιά αλλά και τόσο άγνωστη  The Unknown AV Node and AVNRT Fake News and Mythology…

Ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο. Τόσο παλιά αλλά και τόσο άγνωστη  The Unknown AV Node and AVNRT Fake News and Mythology…

ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Δημοσθένης, Demosthenes,Katritsis
MD, PhD (London), FRCP, FESC, FACCΚαρδιολόγος, Διευθυντής, Γ΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείον ΥΓΕΙΑ, Lecturer on Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA, USA