Σύνδρομο Διαμερίσματος άνω άκρου.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Σύνδρομο Διαμερίσματος άνω άκρου.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΜΟΔΙΝΟΥ Ολγα
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας{, Αθήνα