Συστηματική Φλεγμονώδης Αντίδραση Στο Μυοσκελετικό Τραύμα SIRS Ε#Α

Συστηματική Φλεγμονώδης Αντίδραση Στο Μυοσκελετικό Τραύμα SIRS

ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γεώργιος PhD FICS FACS Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
PhD FICS FACS
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ