Συστηματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Πνεύμονα 

Συστηματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Πνεύμονα 

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Αντωνία
Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD, Τμήμα Κλινικών Μελετών, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσσλονίκης