Συστήματα και αλγόριθμοι νοσοκομειακής διαλογής και εκτίμησης βαρύτητας ασθενών στο ΤΕΠ Γ#Π 15!! Ε#Α Ν#Η

Συστήματα και αλγόριθμοι νοσοκομειακής διαλογής και εκτίμησης βαρύτητας ασθενών στο ΤΕΠ

ΤΣΙΦΤΣΗΣ Δημήτριος1 , & ΕΛ ΦΕΛΛΑΧ Νάντια2, & ΔΕΡΜΑΤΗΣ Παναγιώτης3,
Χειρουργός,1Διευθυντής ΤΕΠ ΓΝ Νίκαιας 2 Χειρουργός-Εντατικολόγος ΤΕΠ ΓΝ Νίκαια, 3 Καρδιολόγος,ΤΕΠ «Τζάνειο» Νοσοκομείο, ΠΕΙΡΑΙΑΣ