Σταθεροποίηση και επείγουσα μεταφορά νεογνού με κρίσιμη/σοβαρή Συγγενή Καρδιοπαθεια σε Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο 

 Σταθεροποίηση και επείγουσα μεταφορά νεογνού με κρίσιμη/σοβαρή Συγγενή Καρδιοπαθεια σε Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο 

ΝΕΤΣΚΟΣ Δημήτριος
Παιδίατρος – Νεογνολόγος,Εξειδικευθείς στην Παιδοκαρδιολογία & στην Εμβρυϊκή Καρδιολογία Διευθυντής ΜΕΝΝ, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας