Στάδια σύφιλης: κλινική μορφολογία εξανθημάτων 

Στάδια σύφιλης: κλινική μορφολογία εξανθημάτων

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Βασίλειος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Διευθυντής ΕΣΥ,Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» Αθήνα- Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων