Σπάνιες εκδηλώσεις Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου με έναρξη ενήλικα  Rare manifestations of adult-onset Systemic Lupus Erythematosus

Σπάνιες εκδηλώσεις Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου με έναρξη ενήλικα  Rare manifestations of adult-onset Systemic Lupus Erythematosus

ΠΑΡΠΕΡΗΣ Κωνσταντίνος, Konstantinos Parperis,
MD, FACP, FACR, Assistant Professor of Medicine, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας