Σκολίωση ενηλίκων – Εκφυλιστική σκολίωση Γ#Π 04!! Χ#Ε

Σκολίωση ενηλίκων – Εκφυλιστική σκολίωση

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ