Σαρκοείδωση: Η άποψη του καρδιολόγου

Σαρκοείδωση: Η άποψη του καρδιολόγου

ΓΙΑΛΑΦΟΣ Ηλίας
MD, Ειδικός Σύμβουλος – Καρδιολόγος, Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αθήνα