Ρομποτική χειρουργική στο γυναικολογικό καρκίνο 

Ρομποτική χειρουργική στο γυναικολογικό καρκίνο 

ΣΙΟΥΛΑΣ Βασίλειος
MD, PhD, Γυναικολόγος Ογκολόγος (MSKCC/ESGO),Διευθυντής Α’ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΜΗΤΕΡΑ,Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ,Αθήνα